Vypovězení povinného ručení

Vypovězení povinného ručení může nastat, jak ze strany pojišťovny, tak i ze strany pojištěnce, který je vlastníkem daného pojištěného vozidla. Vznik či zánik pojistné smlouvy podléhá určitým zákonitostem a hlavně je závislé na podmínkám sjednaných v jednotlivých bodech uzavřené pojistky. Formu výpovědi případně vypovězení povinného ručení – vzor, lze většinou nalézt na příslušných stránkách dané pojišťovny. Každý pojištěnec, který chce ukončit pojištění svého motorového vozidla u stávající pojišťovny, má možnost využít obecnou předlohu vypovězení smlouvy povinného ručení. Její podoba se všemi právními náležitostmi je snadno dostupná na Internetu.

Forma vypovězení povinného ručení

Vypovězení povinného ručení je nutno provézt písemnou formou se všemi právními náležitostmi. Obvykle se napíše ve dvou vyhotoveních a zašle příslušné pojišťovně, u které je požadováno ukončení doby pojištění daného konkrétního motorového vozidla. Vypovězení smlouvy povinného ručení nesmí odporovat sjednaným podmínkám v uzavřené pojistné smlouvě. Rozhodující jsou uvedené skutečnosti v kapitole týkající se zániku pojistné smlouvy. V této části smlouvy jsou obvykle uvedeny sjednané podmínky pro případ předčasného ukončení či řádného ukončení platnosti pojistky motorového vozidla. Vypovězení povinného ručenívzor může posloužit jako vhodná předloha pro sepsání výpovědi pojistného.

Výpovědní doba

Při vypovězení povinného ručení je obvyklá doba stanovena ve většině případů jeden měsíc. Výpovědní doba, ale může být i jiná záleží na sjednání této doby, které je uvedeno v konkrétní pojistné smlouvě. Pokud se nejedná o pojistnou smlouvu, která je uzavřená na dobu určitou, podléhá vypovězení smlouvy povinného ručení běžným zvyklostem a závisí na sjednané výpovědní lhůtě v pojistce, proto je nezbytně nutné vycházet a dodržet ustanovení o zániku či ukončení pojistné smlouvy.

Vypovězení povinného ručení